Tedrive Holding B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka

Wynajem nieruchomości przemysłowych

phone: +48 34 37 35 310    |    fax: +48 43 65 64 473
mail: office@tedrive-holding.pl    |     www.tedrive-holding.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000489382 | REGON: 161563161 | NIP: 5263105408

BNP Paribas Bank Polska S.A.    |     SWIFT PPABPLPK
PL 87 1600 1055 1846 8693 7000 0001 PLN
PL 60 1600 1055 1846 8693 7000 0002 EUR

Osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Sang-ki Brands

Zapraszamy do przeglądu naszej bieżącej oferty inwestycyjnej!

Copyright © 2015 tedrive. All Rights Reserved.